Õppekäik Oandusse

16.oktoobril käisime õuesõppepäeval Oandus.

Kommentaarid